Copyright © 2009-2017 Timmax, Inc. All Rights Reserved. Designed by MIDALEIN
Lunjevica bb
32300 Gornji Milanovac
SRBIJA
Tel: 064 54 55 055
info@timmaks.com
www.timmaks.com
U našoj video galeriji možete pronaći neke od snimaka uređenja zelenih površina, seče drveta ili neku od drugih oblasti kojima se TIMmax bavi.

Ukoliko želite da pogledate više snimaka, molimo Vas da posetite naš Youtube nalog.

Nadamo se da ćete naći ono što vas interesuje i da ćemo ostvariti kontakt i dobru saradnju.
Video galerija
Uređenje "Park znanja" - Čačak
Izrada projekta i idejnog rešenja na uređenju "Parka znanja" u Čačku, oktobar 2016.
Nabavka i sadnja ukrasnih sadnica i cveća.
Uređenje dvorišta Jelena
Izrada idejnog rešenja sa nabavkom potrebnog sadnog materijala i malča, kao i kompletno  izvođenje radova na uređenu dvorišta u Čačku.
Idejno rešenje i izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora "IG Hotel"-a u Gornjem Milanovcu
IG Hotel Gornji Milanovac
Uređenje dvorišta Dukat kafa
Uredjenje dvorišta i izrada travnjaka Čačak, avgust 2016.
Uređenje zelenih površina poslovnog objekta u Gornjem Milanovcu
Čišćenje terena. Transport, razastiranje i nivelacija zemlje. Izrada žardinjere sa nabavkom i sadnjom ukrasnih sadnica i cveća.
Projektovanje zalivnog sistema sa ugradnjom. Priprema površine za setvu trave. Održavanje.
Posle urađenog projekta sledi gradnja vrta, koja je često veoma složena jer podrazumeva preplitanje više tehničkih i bioloških disciplina.
Uređenje dvorišta je zahtevan i kreativan zadatak osmišljavanja plana vrta, organizacije različitih elemenata i ozelenjavanja.
Izgradnja i uređenje zelenih površina
Radionica za
pejzažnu arhitekturu,
negu i održavanje zelenih površina
info@timmaks.com
064 54 55 055